سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 تکالیف زبان انگلیسی
 تکالیف زبان آلمانی
 وبلاگهای محیط زیست

محیط زیست

...............................

فرزندان زمین 1

...............................

فرزندان زمین 2

 پربیننده ترین مطالب
 آمار بازدید ها
 

 

 

 

 

 تابلو اعلانات
 

 

 

 

 

 تصاویر تصادفی

instagram.com/sabaschool    aparat.com/sabaschool.ir 

 

 تقویم روز
 متولدین امروز
 

مديريت

---------------------

مشاور هفتم

---------------------

مشاور هشتم

----------------------

مشاور پایه نهم

-----------------------

---------------------

کتابخانه

---------------------

تفکر و پژوهش

-----------------------

قرآن

---------------------

هندسه

--------------------------

مطالعات هفتم و مهارتهای زندگی

---------------------------

تعليمات ديني هفتم و هشتم

تعلیمات دینی و قرآن نهم

---------------------

ریاضی هفتم

رياضي هشتم

ریاضی نهم

---------------------

زیست شناسی پایه هفتم

زيست شناسي پایه هشتم و نهم

---------------------

كار و فناوري

---------------------

عربي پایه هفتم و هشتم

---------------------

زبان انگليسي

---------------------

مطالعات اجتماعی هشتم

مطالعات اجتماعی نهم

 

-----------------------

فيزيك و شيمي

---------------------

ادبيات پایه هفتم

ادبیات پایه هشتم

---------------------

پرورشي

-----------------

کامپیوتر