تكاليف روزانه

903
شنبه 1400/9/6 فیزیک و شیمی گزارش کلاس: شتاب تدریس شد مسایل شتاب حل شد  تکلیف: صفحات ۷۸ / ۷۹/ ۸۰کتاب کار حل شو د زیست گزارش کلاس: تدریس ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 803
شنبه 1400/9/6 هندسه گزارش کلاس: ص 44 و 45 کتاب درسی حل شد تکلیف: ص 13 و 14 جزوه را حل کنید / مبحث کاشیکاری پرسیده میشود ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 802
شنبه 1400/9/6 هندسه گزارش کلاس:صفحه ۴۴و۴۵کتاب درسی حل شد تکلیف:جلسه آینده صفحه ۱۳و۱۴جزوه حل کنند ومبحث کاشیکاری پرسیده می شود. ریاضی ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 801
شنبه 1400/9/6 هندسه گزارش کلاس:صفحه ۴۴و۴۵کتاب درسی حل شد تکلیف:جلسه آینده صفحه ۱۳و۱۴جزوه حل کنند ومبحث کاشیکاری پرسیده می شود. ریاضی ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 902
شنبه 1400/9/6 هندسه گزارش کلاس: سوالات جزوه تا سوال ۳۲حل شد تکلیف: فیلم تشابه رفع اشکال خواهد شد واز سوال ۱۴تا ۳۲جزوه پرسیده میشود فیزیک و شیمی گزارش ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 901
شنبه 1400/9/6 هندسه گزارش کلاس: سوالات جزوه تا سوال ۳۲حل شد تکلیف: فیلم تشابه رفع اشکال خواهد شد واز سوال ۱۴تا ۳۲جزوه پرسیده میشود فیزیک و شیمی گزارش ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 703
شنبه 1400/9/6 ریاضی گزارش کلاس:حل صفحه 66 و 67 و68جزوه و 36 کتاب تکلیف: دیدن فیلم آموزشی درس چهارم از فصل 3 /حل ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 702
شنبه 1400/9/6 ریاضی گزارش کلاس:حل صفحه 66 و 67 و68جزوه و 36 کتاب تکلیف: دیدن فیلم آموزشی درس چهارم از فصل 3 /حل ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 701
شنبه 1400/9/6 ریاضی گزارش کلاس:حل صفحه 66 و 67 و68جزوه و 36 کتاب تکلیف: دیدن فیلم آموزشی درس چهارم از فصل 3 /حل ...مشاهده ی مطلب 

نشاني: چهارراه پاسداران- خ شهید بطحائی- خ شهيد احمدآبادي- دبيرستان دخترانه غيردولتي صبا

شماره تماس: 13-22945112-021

شماره فكس: 22966644

كدپستي: 1668843111

پست الکترونیکی: middle@sabaschools.ir

instagram.com/sabaschool    aparat.com/sabaschool.ir   saba-educational-complex