تكاليف روزانه


...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 
903
۹۹/۱۱/۲۵ کار و فناوری گزارش: آموزش کار با مس_ تدریس رشد کودک تکلیف: پرسش کلاسی 99/11/26 مطالعات اجتماعی گزارش:- تکلیف:  پرسش درس13 ادبیات گزارش:- تکلیف:باز نویسی حکایت صفحه70  99/11/27 قرآن  گزارش: ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 803
  شنبه 99/12/9 فیزیک و شیمی گزارش کلاس:  تکالیف: ریاضی گزارش کلاس: - تکلیف:- زیست گزارش کلاس:- تکلیف:- هندسه گزارش ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 802
  شنبه 99/12/9 فیزیک و شیمی گزارش کلاس: تکالیف:  ریاضی گزارش کلاس: - تکلیف: - زیست گزارش کلاس:- تکلیف:- هندسه ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 801
شنبه 499/12/9 هنر گزارش کلاس: - تکلیف:- فیزیک و شیمی گزارش کلاس:  تکالیف:  ریاضی گزارش کلاس: - تکلیف:- زیست گزارش کلاس: ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 902
99/11/20 قرآن  گزارش: ارایه کلیپ تکالیف- تدریس جلسه2 درس7- تکلیف: روانخوانی و مفاهیم جلسه2 درس7- درباره حضرت علی و روز پدر ایه یا احادیثی در صندوق پیام دبیر ارسال کنید ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 901
۹۹/۱۱/۲۵ کار و فناوری گزارش: آموزش کار با مس_ تدریس رشد کودک تکلیف: کار عملی داریم  هندسه گزارش: جزوه حل شد تکلیف:  پرسش از فیلم آموزشی هرم  99/11/26 مطالعات اجتماعی ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 703
شنبه 99/12/9 ریاضی گزارش کلاس:تدریس ص104 و 105 / حل سوالات آزمون تکلیف:حل تمرین ص106 کتاب/ حل ص129 و130جزوه ادبیات گزارش کلاس:حل تمرین ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 702
شنبه 99/12/9 ریاضی گزارش کلاس:تدریس ص104 و 105 / حل سوالات آزمون تکلیف:حل تمرین ص106 کتاب/ حل ص129 و130جزوه ادبیات گزارش کلاس:حل تمرین ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 701
شنبه 99/12/9 ریاضی گزارش کلاس:تدریس ص104 و 105 / حل سوالات آزمون تکلیف:حل تمرین ص106 کتاب/ حل ص129 و130جزوه ادبیات گزارش کلاس:حل تمرین ...مشاهده ی مطلب 

نشاني: چهارراه پاسداران- خ شهید بطحائی- خ شهيد احمدآبادي- دبيرستان دخترانه غيردولتي صبا

شماره تماس: 13-22945112-021

شماره فكس: 22966644

كدپستي: 1668843111

پست الکترونیکی: middle@sabaschools.ir

instagram.com/sabaschool    aparat.com/sabaschool.ir