تكاليف روزانه


30/1  فارسی گزارش: - تکلیف: نوشتن  فعالیتها و جدول درس17 قرآن گزارش: آثار ذکر- صفای باطن- خاطره ای از شیخ نخودکی همسر شهید نواب صفوی تکلیف: پیام قرانی نوشته شود-دوره ...مشاهده ی مطلب 

21/1هندسه گزارش : ص۱۴۰ کتاب حل شد  تکلیف: جلسه آینده فصل حجم پرسیده میشود صفحه ۱۴۳کتاب درسی حل شود. فیزیک شیمی گزارش :ماشین های ساده درس داده ...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 
903
1/16 قرآن گزارش: بررسی تکالیف عیدانه تکلیف: دوره دروس 7تا 10 جهت آمادگی ازمون ماهانه- تکلیف پیام قرآنی ادبیات  گزارش: بودجه بندی ازمون ماهانه گفته شد تکلیف: واژه های جدید ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 803
  شنبه 1400/2/11 فیزیک و شیمی گزارش کلاس:  تکالیف:  ریاضی گزارش کلاس:  تکلیف: سه برگ پلی کپی مختصات در تکالیف الکترونیک گذاشته شده. تا ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 802
  شنبه 1400/2/11 فیزیک و شیمی گزارش کلاس:  تکالیف ریاضی گزارش کلاس:  تکلیف: سه برگ پلی کپی مختصات در تکالیف الکترونیک گذاشته شده. تا ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 801
شنبه 1400/2/11 هنر گزارش کلاس:  تکلیف:- فیزیک و شیمی گزارش کلاس: - تکالیف:- ریاضی گزارش کلاس:  تکلیف: سه برگ پلی کپی مختصات در ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 902
14/1 هندسه  گزارش: تکالیف نوروزی حل شد تکلیف: فیلم آموزشی اشکال فضایی از مخروط تا اخر فیلم دیده شود. 1/16 قرآن گزارش: بررسی تکالیف عیدانه تکلیف: دوره دروس 7تا 10 ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 901
14/1 هندسه  گزارش: تکالیف نوروزی حل شد تکلیف: فیلم آموزشی اشکال فضایی از مخروط تا اخر فیلم دیده شود. 1/16 قرآن گزارش: بررسی تکالیف عیدانه تکلیف: دوره دروس 7تا 10 ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 703
شنبه 400/2/18 ریاضی گزارش کلاس:حل نمونه سوالات دوره مطالب فصل ۲ تکلیف:مرور فصل 3 با حل نمونه سوالات داده شده ادبیات گزارش کلاس:امتحان ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 702
شنبه 400/2/18 ریاضی گزارش کلاس:حل نمونه سوالات دوره مطالب فصل ۲ تکلیف:مرور فصل 3 با حل نمونه سوالات داده شده ادبیات گزارش کلاس:امتحان ...مشاهده ی مطلب 
کلاس 701
شنبه 400/2/18 ریاضی گزارش کلاس:حل نمونه سوالات دوره مطالب فصل ۲ تکلیف:مرور فصل 3 با حل نمونه سوالات داده شده ادبیات گزارش کلاس:امتحان ...مشاهده ی مطلب 

نشاني: چهارراه پاسداران- خ شهید بطحائی- خ شهيد احمدآبادي- دبيرستان دخترانه غيردولتي صبا

شماره تماس: 13-22945112-021

شماره فكس: 22966644

كدپستي: 1668843111

پست الکترونیکی: middle@sabaschools.ir

instagram.com/sabaschool    aparat.com/sabaschool.ir   saba-educational-complex